Pillar

Mossy

mossy epitaphMossy epitaph on gravestone, Westbury-on-Trym churchyard, Bristol

Advertisements